Tham dự hội nghị gặp mặt doanh nghiệp sxkd cho người khuyết tật

Ngày 10 tháng 8 năm 2017. Tại Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội. Ông Đỗ Hữu Khương - Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đào tạo Minh Tâm tham dự hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cho người khuyết tật thành phố Hà Nội. Có mặt tại hội nghị Bà Nguyễn Thị Vân - Phó chủ tịch hội người khuyết tật thành phố đánh giá cao hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian qua, trong đó có Công ty Minh Tâm. Rất tự hào, với những lỗ lực của mình Công ty đã và đang tạo việc làm cho hơn 30 lao động là người khuyết tật trong ngành may với mức lương thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng. Công ty Minh Tâm sẽ luôn cố gắng mở rộng thị trường, mở rộng cơ sở sản xuất để nhiều bạn khuyết tật có cơ hội nhận được việc làm. Góp sức mình vào công tác xóa đói giảm nghèo tại điạ phương, tiến tới hội nhập Quốc tế